Secus I FIZ

21 marca 2012
Typ FIZu: Fundusze Private Equity

Secus Asset Managment S.A.Strategia funduszu opiera się na wyszukiwaniu spółek dotychczas nienotowanych na giełdzie, które w perspektywie mają zapewnić zysk. Minimalna oczekiwana przez fundusz stopa zwrotu to 30% w skali roku. W portfelu funduszu znajdują się akcje spółek niepublicznych, oraz publicznych, które spółka nabyła przed debiutem na rynku regulowanym.

Czytaj całość →

KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ

26 lutego 2012
Typ FIZu: Fundusze Akcyjne

KBCFundusz inwestuje w trzy indeksy które obejmują blisko 2500 małych i średnich spółek z m.in. Stanów Zjednoczonych i Europy. Podział pośród indeksy mieści się w proporcjach 40:40:20. Ochronę kapitału funduszu zapewnia belgijski bank KBC.
Zobacz także inne Fundusze zamknięte w Polsce
Czytaj całość →

PKO Bezpieczna Lokata I FIZ

17 lutego 2012
Typ FIZu: Fundusze Obligacji

PKO TFIGłówną składową funduszu są bezpieczne papiery wartościowe – bony skarbowe i obligacje, pozostała część portfela stanowią akcje. Czytaj całość →

Investor Gold FIZ

7 lutego 2012
Typ FIZu: Fundusze Surowcowe

Investors TFIStrategia funduszu oparta jest o ekspozycję na rynku metali szlachetnych, przede wszystkich złota. Jej wielkość regulowana jest sytuacją rynkową, dopuszczalna jest maksymalna ekspozycja do 200% wartości aktywów netto funduszu. Czytaj całość →

Investor Private Equitz FIZ

25 stycznia 2012
Typ FIZu: Fundusze Private Equity

Investors TFIStrategią obraną przez fundusz jest wyszukiwanie niedocenionych, tanich i perspektywicznych spółek, oraz ich sprzedaż lub wprowadzenie na giełdę po przeprowadzeniu procesu rozwoju/restrukturyzacji/konsolidacji. Czytaj całość →

Investor FIZ

16 stycznia 2012
Typ FIZu: Fundusze Mieszane

Investors TFIStrategią funduszu jest zwiększanie ekspozycji na akcje w trakcie hossy, oraz ich redukcja przed dekoniunkturą.
Instrumenty pochodne wykorzystywane są w celach zarówno inwestycyjnych jak i zabezpieczających. Czytaj całość →